Privacy Policy

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Daarom willen wij uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring vertellen wij u meer over welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast krijgt u een overzicht van de rechten die u als betrokkene heeft om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

Wie verwerkt uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: Speculaasje Heyns BVBA, Bovenrij 50, 2200 Herentals. Binnen dit bedrijf zijn uw gegevens enkel toegankelijk voor personen die hiervoor toegang nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren. Voor meer informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via info@speculaasje.be

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij de registratie op onze website en/of het plaatsing van een bestelling, zullen van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van uw (aan)vraag of het afwerken van uw bestelling. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren en zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt?
Het plaatsen van een bestelling voor afhaling in onze winkel

Het plaatsen van een bestelling kan gebeuren in onze winkel, telefonisch of via e-mail. Volgende persoonsgegevens worden hiervoor geregistreerd.

 • Naam (en/of voornaam)
  Doel: Om uw bestelling te kunnen identificeren van andere bestellingen.
 • Optioneel: Telefoonnummer
  Doel: Bij speciale bestellingen of maatwerk is het soms noodzakelijk om de klant te kunnen contacteren voor meer informatie.
 • Optioneel: Woonplaats Doel: Tijdens drukke periodes is het mogelijk dat wij meerdere bestellingen voor éénzelfde naam moeten noteren. Om vergissingen tegen te gaan vragen we de woonplaats als extra controle zodat men u niet de verkeerde bestelling meegeeft.

De registratie van deze gegevens gebeurt schriftelijk in onze bestelboek en is enkel toegankelijk voor werknemers van Speculaasje Heyns bvba. Uw gegevens worden 1 jaar bewaard.

Gebruik van het contactformulier

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op onze website worden volgende persoonsgegevens van u gevraagd:

 • Naam (en/of voornaam)
  Doel: Zodat we weten hoe u bent en hoe we u het best aanspreken.
 • Optioneel: Telefoonnummer
  Doel: Indien nodig kunnen we u contacteren voor meer informatie.
 • E-mail
  Doel: Om uw vraag of bericht te kunnen beantwoorden.

Bij gebruik van het contactformulier worden bovenstaande persoonsgegevens via mail verstuurd naar Speculaasje Heyns bvba en worden verder nergens in een database bewaard.

Uw mening / review

Bij het plaatsen van een review op onze website worden uw naam, woonplaats en e-mail bewaard in een goed beveiligde database. Enkel bij uw expliciete goedkeuring zullen uw naam en woonplaats op onze website worden getoond. Uw e-mail adres zal nooit gepubliceerd worden op onze website.

 • Naam (en/of achternaam)
  Doel: Weergave op onze website
 • Woonplaats
  Doel: Weergave op onze website
 • E-mail
  Doel: Bent u niet tevreden van onze service en/of producten. Dan wensen we u graag te contacteren om hierover meer te weten te komen. Zo kunnen we in de toekomst onze producten en/of service nog beter op u afstemmen.
Nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief worden uw naam en e-mailadres beheerd via de online service Mailchimp:

 • Naam (en/of voornaam)
  Doel: Zodat we u op de juiste manier kunnen begroeten
 • E-mail
  Doel: Om u onze nieuwsbrief te kunnen bezorgen.
E-mail / telefoon

Contacteert u ons via e-mail of telefoon kunnen uw naam en telefoon nummer worden genoteerd om u te contacteren i.v.m. uw vraag/melding.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Enkel medewerkers binnen Speculaasje Heyns hebben toegang tot uw persoonsgegevens indien zij deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht of gedeeld worden met derden, noch openbaar worden gemaakt.

Welke rechten heeft u?

U heeft recht op onderstaande rechten om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Voor meer info kan u steeds contact opnemen via info@speculaasje.be

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Speculaasje Heyns tracht u een zo volledig mogelijk overzicht te bezorgen van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij zorgen ervoor dat u hiervan een kopie krijgt, ten laatste een maand na aanvraag.

Recht op correctie

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens, dan heeft u steeds het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

Recht op verwijdering / vergetelheid

Bent u van mening dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken zonder correct doel, dan kan u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Verwijdering kan geweigerd worden bij wettelijke verwerkingsplicht, de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering.

Recht op beperking

U kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer deze onjuist zijn en u gevraagt heeft om ze aan te passen. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens alleen met uw toestemming verder verwerkt mogen worden. Uw gegevens mogen blijven bewaard, maar mogen zonder uw toestemming niet verder worden verwerkt, tenzij in het kader van gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere onderneming. Deze gegevens worden gratis overgedragen, binnen een tijdspanne van een maand (verlengbaar met 2 maanden), in een gestructureerde gangbare en elektronisch leesbare vorm.

Recht van bezwaar

U heeft ten alle tijden het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst). Wanneer gegevens worden verzameld met het oog op directe marketing kan de betrokken persoon zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Het recht geldt niet wanneer de besluitvorming 1)nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren; 2) wettelijk is toegestaan; 3) gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming.

Klacht indien bij Privacy Commissie

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens op een zo veilig mogelijke manier te verwerken. Dit willen we dan ook zo transparant mogelijk communiceren naar de betrokkene. Voel u daarom vrij om ons steeds te contacteren via info@speculaasje.be wanneer u vragen heeft met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bent u toch van mening dat wij uw persoonsgegevens foutief verwerken, dan bent u steeds in de mogelijkheid om een klant in te dienen bij de privacy commissie.

Welke maatregelen treffen wij?

Omdat uw privacy van groot belang is voor ons hanteren wij volgende maatregelen om zo veilig mogelijk om te springen met uw persoonsgegevens:

 • Wij vragen enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Uw persoonsgegevens zijn enkel zichtbaar voor personen die deze nodig hebben om hun takenpakket te kunnen vervullen.
 • Bij elektronische registratie zorgen wij voor een veilige IT-infrastructuur waarbij elk systeem is voorzien van zijn eigen uniek en compleet willekeurig wachtwoord.
 • Gegevens die schriftelijk worden genoteerd worden vernietigd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn.